دستاوردها

نظام اداری بدون کاغذ

نظام اداری بدون کاغذ

دانشگاه کاشان به مدد پیاده سازی نرم افزارهای مناسب برای اتوماسیون اداری در سالهای اخیر؛ به میزان زیادی از مصرف کاغذ کاسته و در اصطلاح موفق به پیاده سازی نظام اداری بدون کاغذ شده است. در حال حاضر نامه ها و احکام اداری دانشگاه

بیشتر
توزیع و مدیریت اینترنت

توزیع و مدیریت اینترنت

دانشگاه کاشان با قریب هفت هزار دانشجو و حدود هزار کارمند و عضو هیات علمی؛ یکی از بزرگترین جوامع توزیع و مدیریت اینترنت در منطقه را دارد. تعداد زیاد کاربر از یک سو و نیاز به قوانین متعدد و گاه پیچیده در مدیریت استفاده از آن موجب شده تا مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه

بیشتر
تهیه راهکارهای بومی

تهیه راهکارهای بومی

اغلب سیستمها و راهکارهای مورد استفاده در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان توسط کارشناسان مرکز تهیه شده است. بدلیل ارتباطات و مناسبات کاری قوی با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد؛ بخش قابل توجهی از سیستمهای ما از نرم افزارهای دانشگاه فردوسی (سدف) است اما تمامی آنها برمبنای نیازها و درخواستهای رسیده

بیشتر
آموزش مجازی کارکنان

آموزش مجازی کارکنان

دانشگاه کاشان اولین دانشگاهی است که موفق به راه اندازی یک نرم افزار برای آموزش ضمن خدمت کارکنان خود شد. در اغلب دانشگاههای ایران از بستر ایجاد شده برای آموزش مجازی دانشجویان جهت کارکنان استفاده می شود که اغلب به شکل ویدئو کنفرانس و با کمک نرم افزار Adobe Conect است. اما در دانشگاه کاشان

بیشتر