ثبت شماره شبای اساتید مدعو

قابل توجه اساتید مدعو

جهت واریز حق التدریس اساتید مدعو نیاز به شماره شبای الزاماً بانک تجارت می باشد،لطفا نسبت به درج و صحت شماره شبا اقدام فرمایید

فرم ثبت شماره شبای بانک تجارت اساتید مدعو
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • شماره همراه*
  4
 • شماره شبا*الزاما شماره شبای بانک تجارت باشد
  5