آموزش مجازی کارکنان

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۸
تعداد بازدید:۱۵۵۰
دانشگاه کاشان اولین دانشگاهی است که موفق به راه اندازی یک نرم افزار برای آموزش ضمن خدمت کارکنان خود شد. در اغلب دانشگاههای ایران از بستر ایجاد شده برای آموزش مجازی دانشجویان جهت کارکنان استفاده می شود که اغلب به شکل ویدئو کنفرانس و با کمک نرم افزار Adobe Conect است. اما در دانشگاه کاشان
آموزش مجازی کارکنان

دانشگاه کاشان اولین دانشگاهی است که موفق به راه اندازی یک نرم افزار برای آموزش ضمن خدمت کارکنان خود شد. در اغلب دانشگاههای ایران از بستر ایجاد شده برای آموزش مجازی دانشجویان جهت کارکنان استفاده می شود که اغلب به شکل ویدئو کنفرانس و با کمک نرم افزار Adobe Conect است. اما در دانشگاه کاشان برای نخستین بار تمامی روندهای آموزش ضمن خدمت کارکنان، از اطلاعیه تا ثبت نام و برگزاری کامل دوره، به روش مجازی پیاده سازی گردید. سیستم مذکور که در آدرس http://learning.kashanu.ac.ir قابل دسترسی است از سال 1390 تاکنون مورد استفاده قرار دارد.