واحد پشتیبانی سخت افزار

شرح وظایف:
 • ارایه مشاوره در امور فنی و پشتیبانی
 • کنترل و نظارت بر خرید تجهیزات رایانه‌ای و برق اضطراری
 • تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوریهای سخت‌افزاری جدید و مورد نیاز دانشگاه
 • تحقیق در مورد تعمیر و پشتیبانی تجهیزات جدید و خاص
 • تعمیرات وتعویض قطعات در صورت لزوم و پشتیبانی تجهیزات رایانه‌ای مرکز و آن بخش از تعمیرات دانشکده‌ها که در محل قابل انجام نباشد
 • نگهداری و نصب کلیه قطعات سخت افزاری موجود در دانشگاه
 • تلاش به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات رایانه ای موجود در دانشگاه و به روز نمودن آن
 • کمک به جذب نیروهای متخصص امور رایانه مورد نیاز مرکز(شناسایی افراد مستعد، مصاحبه اولیه، معرفی)
 • ارتباط و هماهنگی‌های لازم با متصدیان امور رایانه دانشکده‌ها و واحدهای ذی ربط
 • اطلاع رسانی به کاربران شبکه در خصوص شناسه‌ها و سرویسها و پاسخگویی به مراجعات آنها
 • مستندسازی فعالیتها و تهیه گزارشات مورد نیاز
 • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده اعضای واحد به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها