واحد وب سایت و آموزش

شرح وظایف:
 • تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی سایت وب دانشگاه و زیر سایتهای مربوط
 • برنامه ریزی و برآورد نیازهای آموزشی پرسنل و اساتید
 • اجرا و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی بطور مستقل یا با همکاری سایر موسسات آموزشی
 • همکاری برای بازدیدهای علمی و آموزشی
 • تهیه کتب و سایر منابع چاپی و الکترونیک و چاپ و تکثیر جزوات و سایر بسته‌های آموزشی مورد نیاز مرکز
 • تنظیم سوابق آموزشی شرکت کنندگان در دوره های مختلف آموزشی
 • تدوین برنامه‌های آموزشی شش ماهه یا سالانه مرکز
 • مدیریت سیستم کنفرانسها و مجلات الکترونیک و پشتیبانی لازم و تلاش در جهت بهبود آن
 • ارتباط مستمر و موثر با گروه آموزش های آزاد و مجازی به منظور تهیه محتوی الکترونیکی و بهبود مداوم آن
 • مستند سازی و تدوین گزارشات مورد نیاز مرکز
 • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی و علمی کارکنان
 • ارایه مشاوره در امور طراحی و پیاده سازی وب سایت و سیستم مجلات و کنفرانسها و آموزش مجازی
 • پشتیبانی و نگهداری از HomePage اساتید و سایت های مورد نیاز از جانب واحدها، دانشکده ها و اشخاص