واحد شبکه

تعداد بازدید:۲۸۱۰
شرح وظایف:
  • تحلیل، طراحی،توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه اینترنت و اینترانت دانشگاه
  • مدیریت امنیت شبکه دانشگاه و جلوگیری از نفوذ و حمله به آن
  • ارایه خدمات تبادل داده‌ای مناسب به اعضای دانشگاه
  • ارایه پیشنهاد و اظهار نظر در زمینه پهنای شبکه و استفاده بهینه از آن
  • مشاوره، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز
  • مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی شبکه‌های ارتباطی و سرویس‌های مربوط با محوریت یکپارچگی سیستم‌ها و اولویت آن‌ها
  • مستندسازی فعالیت‌ها و سرویس‌های ارایه شده و تهیه گزارش‌های مورد نیاز
  • مطالعه و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی و علمی کارکنان