نظام اداری بدون کاغذ

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۸
تعداد بازدید:۱۴۱۳
دانشگاه کاشان به مدد پیاده سازی نرم افزارهای مناسب برای اتوماسیون اداری در سالهای اخیر؛ به میزان زیادی از مصرف کاغذ کاسته و در اصطلاح موفق به پیاده سازی نظام اداری بدون کاغذ شده است. در حال حاضر نامه ها و احکام اداری دانشگاه
نظام اداری بدون کاغذ

دانشگاه کاشان به مدد پیاده سازی نرم افزارهای مناسب برای اتوماسیون اداری در سالهای اخیر؛ به میزان زیادی از مصرف کاغذ کاسته و در اصطلاح موفق به پیاده سازی نظام اداری بدون کاغذ شده است. در حال حاضر نامه ها و احکام اداری دانشگاه بدون مصرف کاغذ و صرفاً به شکل الکترونیک صادر و در سازمان به گردش در می آید. این پروژه با راه اندازی آرشیو الکترونیک در دانشگاه به بهره برداری نهایی خواهید رسید.