دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیتلفنسمت
 
6ابوالفضلخدمتی031-55913363کارشناس مسئول وب سایت و آموزش
5حسینخداشناس031-55913358کارشناس مسئول سخت افزار
4رضاحمصی031-55914444کارشناس شبکه
12سلمانگلی بیدگلی031-55913350مدیر
11سید رضاقاسم زاده031-55913355مسئول دفتر
8عباسصانعی031-55913353کارشناس سخت افزار
9علیطهماسبی نوش آبادی031-55913366کارشناس وب سایت و آموزش
3محسنبوجار آرانی031-55913364کارشناس مسئول نرم افزار
13محمدحسنملکیان031-55913366کارشناس وب سایت و آموزش
1مهدیاسدی031-55913361کارشناس وب سایت و آموزش
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.