مهندس الهه خلدی

  1. خدمات مربوط به دانشکده مجازی
    • تعریف، بارگذاری دروس جدید، انتصاب دانشجو و استاد به درس و امور مربوط به نمرات و نظر سنجی آنها
    • پشتیبانی و رفع اشکال غیرحضوری در حین برگزاری کلاس های آنلاین(قابل واگذاری)
    • هماهنگی برگزاری جلسات مختلف و پیگیری قراردادها

کلید واژه ها: مهندس خلدی مرکز فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان شرح وظایف