معرفی مرکز

دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

مدیر
مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه کاشان:
دکتر سلمان گلی

مسئول دفتر: 559144555 031 98

تلفن: 55914350 031 98

فاکس: 55914999 031 98
 

ماموریت مرکز:
نظارت، مشاوره، طراحی، مدیریت، اجرا و پشتیبانی پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه، شهر، استان و کشور با بهترین سطح کیفیت.

اهداف و راهبرد‌ها:
1. گسترش فرهنگ تولید و استفاده از سیستمهای متن باز.

 

 • ایجاد و بکارگیری یک توزیع لینوکس خاص دانشگاه کاشان برای مصارف کاربران
 • بکارگیری کامل سیستمهای توزیع متن باز در سطح سرورهای دانشگاه
 • ترویج فرهنگ استفاده از سیستمهای متن باز با ارایه سیستمهای دانشگاه کاشان بصورت متن باز

2. یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای سازمانی به صورت الکترونیکی.

 

 

 • مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی نرم افزارهای موجود
 • یکپارچه سازی نرم افزارها
 • بکارگیری هویت واحد برای کلیه کاربران سیستمهای دانشگاه

3. پشتیبانی از کلیه سیستم های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 

 • ایجاد یک سیستم برای مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
 • ایجاد سیستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتریان مرکز

4. مدیریت و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

 

 

 • انتخاب و پیاده سازی روش‌های صحیح مدیریت و کنترل پروژه

5. مدیریت دانش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 

 • تهیه استانداردهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تهیه پایگاه جامع از اطلاعات فنی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مستند سازی دانش‌های موجود در مرکز
 • ایجاد سیستمی جهت دریافت و ارزیابی ایده های کارکنان

6. تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه، بهبود و ارتقای مداوم سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 

 • ایجاد پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام پروژه های تحقیقاتی جهت بومی‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تعریف پروژه های دانشجویی جهت افزایش توان دانشجویان و بهره گیری از پتانسیل آنها

7. آموزش و اطلاع رسانی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 

 • تربیت و آموزش پرسنل فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • آموزش و ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نشر دستاوردهای مرکز در کنفرانس ها و مجلات معتبر جهانی
 • برقراری ارتباط و تعامل با سایر مراکز مشابه در سطح منطقه و ملی
 • گسترش آموزش مجازی
 • ایجاد کتابخانه دیجیتال

8. بررسی تکنولوژی های روز دنیا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به روزآوری چشم اندازها و اهداف در راستای کمک به برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9. ایجاد امنیت و پایداری مناسب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 

 • تقویت مرکز داده دانشگاه به عنوان یک مرکز داده قوی در شهر
 • بهبود و ارتقاء عرض باند اینترنت دانشگاه وتقویت آن
 • استقرار سیستم جامع مدیریت ا منیت
 • ایمن‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سستمهای دانشگاه

10. مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

 

 • همکاری با سازمانها و نهادهای مختلف علمی و پژوهشی از طریق مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • کمک به سایر دانشگاهها در استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ارایه‌ سیستمهای متن باز

گروههای زیرمجموعه:

 

 1. گروه وب سایت و آموزش
 2. گروه پشتیبانی نرم افزار
 3. گروه پشتیبانی سخت افزار
 4. گروه شبکه