مهندس مصطفی زاهدی

  1. طراح، توسعه دهنده و پشتیبان 

کلید واژه ها: مهندس زاهدی مرکز فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان شرح وظایف