مرکز رایانه و فناوری اطلاعات

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آرشیو اخبار
نوع خبر 
 
 
دومین جلسه معاون محترم طرح و توسعه دانشگاه با مدیریت و کارشناسان مرکز رایانه و فناروی اطلاعات
دومین جلسه مشترک معاون محترم طرح و توسعه دانشگاه با مدیریت و کارشناسان مرکز رایانه و فناوری اطلاعات برگزار گردید. این جلسه در راستای جلسات دوره ای با واحدهای مختلف معاونت در تاریخ 22 / 10 / 1392 و در دفتر کار ایشان برگزار گردید.
دومین جلسه مشترک معاون محترم طرح و توسعه دانشگاه با مدیریت و کارشناسان مرکز رایانه و فناوری اطلاعات برگزار گردید. این جلسه در راستای جلسات دوره ای با واحدهای مختلف معاونت در تاریخ 22 / 10 / 1392 و در دفتر کار ایشان برگزار گردید.
بررسی مصوبات و مسایل مطرح شده در جلسه قبل، بررسی مشکلات و دغدغه های مرکز، تشریح انتظارات و دیدگاههای معاونت محترم طرح و توسعه از مرکز و ارائه نظرات و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان مرکز درخصوص افزایش نقش فناوری اطلاعات در سند چشم انداز دانشگاه از جمله مسایل مطرح شده در این نشست بود.
مقرر شد تا جلسات ماهیانه مرکز رایانه و فناوری اطلاعات در دفتر معاونت و با حضور شخص ایشان پیگیری شود.
دوشنبه 23 دى 1392  16:35:14

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 3 تير 1396  12:54:39
تعداد بازديد از اين خبر : 1041