مرکز رایانه و فناوری اطلاعات

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
 • معرفی
دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

رئیس مرکز رایانه و فناوری اطلاعات:
دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

مسئول دفتر: ولی الله شیخیان

تلفن: 55912592 031 98

فاکس: 55552586 031 98


 
ماموریت مرکز:
نظارت، مشاوره، طراحی، مدیریت، اجرا و پشتیبانی پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه، شهر، استان و کشور با بهترین سطح کیفیت.

اهداف و راهبرد‌ها:
1. گسترش فرهنگ تولید و استفاده از سیستمهای متن باز.
 • ایجاد و بکارگیری یک توزیع لینوکس خاص دانشگاه کاشان برای مصارف کاربران
 • بکارگیری کامل سیستمهای توزیع متن باز در سطح سرورهای دانشگاه
 • ترویج فرهنگ استفاده از سیستمهای متن باز با ارایه سیستمهای دانشگاه کاشان بصورت متن باز
2. یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای سازمانی به صورت الکترونیکی.
 • مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی نرم افزارهای موجود
 • یکپارچه سازی نرم افزارها
 • بکارگیری هویت واحد برای کلیه کاربران سیستمهای دانشگاه
3. پشتیبانی از کلیه سیستم های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • ایجاد یک سیستم برای مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
 • ایجاد سیستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتریان مرکز
4. مدیریت و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه
 • انتخاب و پیاده سازی روش‌های صحیح مدیریت و کنترل پروژه
5. مدیریت دانش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تهیه استانداردهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تهیه پایگاه جامع از اطلاعات فنی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مستند سازی دانش‌های موجود در مرکز
 • ایجاد سیستمی جهت دریافت و ارزیابی ایده های کارکنان
6. تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه، بهبود و ارتقای مداوم سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • ایجاد پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام پروژه های تحقیقاتی جهت بومی‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تعریف پروژه های دانشجویی جهت افزایش توان دانشجویان و بهره گیری از پتانسیل آنها
7. آموزش و اطلاع رسانی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تربیت و آموزش پرسنل فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • آموزش و ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نشر دستاوردهای مرکز در کنفرانس ها و مجلات معتبر جهانی
 • برقراری ارتباط و تعامل با سایر مراکز مشابه در سطح منطقه و ملی
 • گسترش آموزش مجازی
 • ایجاد کتابخانه دیجیتال
8. بررسی تکنولوژی های روز دنیا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به روزآوری چشم اندازها و اهداف در راستای کمک به برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9. ایجاد امنیت و پایداری مناسب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تقویت مرکز داده دانشگاه به عنوان یک مرکز داده قوی در شهر
 • بهبود و ارتقاء عرض باند اینترنت دانشگاه وتقویت آن
 • استقرار سیستم جامع مدیریت ا منیت
 • ایمن‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سستمهای دانشگاه
10. مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • همکاری با سازمانها و نهادهای مختلف علمی و پژوهشی از طریق مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • کمک به سایر دانشگاهها در استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ارایة‌ سیستمهای متن باز
گروههای زیرمجموعه:
 1. گروه وب سایت و آموزش
 2. گروه پشتیبانی نرم افزار
 3. گروه پشتیبانی سخت افزار
 4. گروه شبکه
تعداد بازديد از اين صفحه : 900